Lindfors Hemträdgårdsförening.se © 2022

 

 

 

 

Medlemsavgift
Medlemsavgiften i Lindfors hemträdgårdsförening är 330 kr/år och för familjemedlemskap 70 kr/pp.

Blivande medlemmar kontaktar Yvonne Sporsén, tel 070 60 36 068 eller skicka ett mail med namn, adress och telefonnummer. Yvonnes mailadress är:
ysporsen@telia.com


Medlemsförmåner
Som medlem får du 6 nummer per år av tidningen "Hemträdgården". Du får dessutom fri trädgårdsrådgivning per telefon av riksförbundets trädgårdskonsulent. Vidare får du rabatter som presenteras i "Hemträdgården".

Vi i Lindfors hemträdgårdsförening anordnar resor, föredrag, växtbytardagar, försäljning av vår- och höstlökar samt många andra aktiviteter med anknytning till trädgården.

Vad händer när jag betalat in avgiften?
En tid efter att avgiften har betalats och blivit registrerad hos oss får du ditt första exemplar av tidningen "Hemträdgården". Du får även vårt aktuella program hemskickat till dig. I programmet, som kommer ut vår och höst, står våra kommande aktiviteter. Programmet kommer även att ligga ute på vår hemsida.