Lindfors Hemträdgårdsförening.se © 2024

 
 
 

Historia, Lindfors hemträdgårdsförening

 

År 1944 bildades Lindfors Fruktodlarförening. Som hörs på namnet inriktades förenings- arbetet på frukt- och bärodling. Mycket energi lades på diskussioner om besprutning av frukträden, och inköp av olika ”sprutor”.

I gamla protokoll från tiden står att läsa att syftet var att främja försäljning av frukt och bär, och man hade t o m en fruktträdskötare anställd en kort period.

 

Tio år senare slog man sig ihop med Molkoms Fruktodlarförening, och passade då på att ändra namnet till Lindfors Trädgårdsförening.

Inriktningen blev då mera allmännt hållen. Många trivsamma resor och intressanta föredrag har hållits sedan dess och står fortfarande på programmet,förstås.

 

I dag har föreningen ca 50 medlemmar, men målsättningen är givetvis att vi ska bli ännu fler! Så varmt välkomna!

 

Styrelsen

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

•  Fotogalleri »

   Bilder från våra aktiviteter.

   Öppnas i nytt fönster