Lindfors Hemträdgårdsförening.se © 2022

 

 

 

 
 
Styrelse fr o m årsmöte 2022-03-23

 

Har du frågor kontakta:

 

 

Gunilla Bernholm, ordförande

Tel:070-591 96 07

Yvonne Sporsén, kassör

Tel:070-603 60 68

Monica Persson, ledamot

Tel:0553-121 18

Sara Alm Karlsson, sekreterare

Tel:076-177 72 94

Eva-Lena Tedfelt, ledamot

Tel:0553-203 42

Susanne Magnusson, ledamot

Tel:070-537 83 98

Reet Flodman , ledamot

Tel:070-549 41 22


Synpunkter på hemsidan till: Gunilla Bernholm